Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ

Elvis N Tran

Las Vegas Báo < Lasvegabao.com> _ Have a great day ...
Vua Bảo Đại


TT Ngô Đình Diệm


Tâm tư Tổng Thống
Việt Nam Cộng Hòa

Nguyễn Văn Thiệu


Hồ sơ mật
Dinh Độc Lập

Tác giả: Nguyễn Tiến HHưng

TT Nguyễn Văn Thiệu
& 16 tấn vàng

Việt Nam Cộng Hòa
Vẫn Còn Đây

      *******
Video: Ngày Quân Lực
          VNCH
19/06/1971-1973
*****

Ngày Quân Lực 19-06-2016 Houston, TX


Đại hội 36 mũ Đỏ 2016 Houston, TX


41 năm ngày Quốc Hận 2016 Houston, TX

* * * * *


Ý dân:
Đảng Cộng Phỉ VC-VN chỉ là 1 đảng khủng bố, với chiêu bài dối trá, lường gạt & bịp bợm
cùng bao nhiêu ... những tội ác ...
Đảng CS/VN cùng những kẻ thừa kế
Chúng phải đền tội cho những tội ác và những hệ lụy do bọn chúng gây ra
cho mọi gia đình và dân tộc VN.

 

&

LasVegasBao.com


Hàng tuần LasVegasBao.com được E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết.

 

****************