Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ
 

 >

Las Vegas Báo
LasVegasBao.com

Bác sĩ nội khoa Julie Uyên - Ph: (702) 434 8880 **Have a great day ...

***********
Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại"Chú Trọng Nú" đang thì thầm gửi gấm người Việt Tỵ Nạn cho Tông Tông Obama
và nói khi nào Tầu qwúnh me, you nhớ cứu me nhé.


******************

LasVegasBao.com


Hàng tuần LasVegasBao.com được gởi E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết đến.

** Website được cập nhật hàng ngày.

****************