Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ
 

 >

Las Vegas Báo < Lasvegabao.com> _ Have a great day ...


***********"Thằng ngụy Tù lớn" đốt nén hương cho "Thằng Ngụy Tù Con"

<ChauNguyen posted>


Ý dân: Đảng Cộng Phỉ VN sẽ phải trả nợ cho những tội ác này.

&

LasVegasBao.com


Hàng tuần LasVegasBao.com được E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết.

** Website được cập nhật hàng ngày.

****************