Trang Chủ Las Vegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ

 

 Việt Nam Cộng Hòa

Vua Bảo Đại

  Tổng Thống VNCH

Tổng Thống Ng-Đ-Diệm

Tổng Thống Ng-V-Thiệu

Biến cố 30-04-1975

 Các Vị Tướng Lãnh         QLVNCH

   Nghĩa Trang Quân Đội
   Biên Hòa hải ngoại
    Ngày Quân Lực 19-06
   Tướng Ng-Khoa-Nam    
   Tướng Phạm-Văn-Phú
    Tướng Lê Văn Hưng
    Tướng Lê Nguyên Vỹ
    Tướng Trần Văn Hai
    Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

 

Audio - Hồi ký

  Thủ Tướng Ng-Bá-Cẩn

 Tướng Lý Tòng Bá     Tướng Lê Minh Đảo
 Hồi ký Bà Ngô-Đ-Nhu
 Chương Trình Dạ Lan  
Hồi ký Đại Học Máu

 Sĩ Quan Mỹ gốc Việt

 

 

 

Tại Las Vegas, ngoài sòng bài có các shows nổi tiếng thế giới hoặc thưởng thức buffet.
Ngoài ra, còn có Thủy Trúc Hoa Trang, nơi đây có những bia đá do chính tay trang chủ
khắc tên những vị anh hùng của miền Nam Việt Nam
đã tuẫn tiết vào biến cố tang thương 30-04-1975.
Tại Thủy Trúc Hoa Trang, hàng năm vào ngày 30-04,
trang chủ đều tổ chức lễ giỗ các vị anh hùng đã hy sinh cho Tổ Quốc.

 


Tổ Quốc Ghi Ơn
  
*********************
Tổ Quốc Ghi ƠnC/Tướng Lưu Kim Cương


Đ/Tá Nguyễn Hữu Thông

**************************

Ngày 30-04-1975 & 30-04-2014


*****


Quận Trưởng Quận Đầm Dơi
Thiếu Tá Huỳnh Túy Viên
Vị anh hùng Quân Lực VNCH


&
Thủy Trúc Hoa Trang, Las Vegas