Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ

>

Las Vegas Báo < Lasvegabao.com> _ Have a great day ...


Loading...
MAKE AMERICA GREAT AGAIN


Kiện F


We Are Voting Republican in Las Vegas, NV: 

Dean Heller for US SenateAdam Laxalt for Governor Michael Roberson for Lieutenant GovernorWes Duncan for Attorney GeneralJoyce Bentley for Congressional District 1Mark Amodei for Congressional District 2Danny Tarkanian for Congressional District 3Cresent Hardy for Congressional District 4
Barbara Cegavske for Secretary of State Bob Beers for TreasurerRon Knecht for Controller
* Click the candidates name to be taken to their website

or mosa


                 
  
Dân Việt:Loài CHÓ có NGHĨA và TRUNG THÀNH hơn đám lãnh đạo VN hiện nay?

* * * * *

Ý dân:
Đảng Cộng Phỉ VC-VN chỉ là 1 đảng khủng bố, với chiêu bài dối trá, lường gạt & bịp bợm
cùng bao nhiêu ... những tội ác ...
Đảng CS/VN cùng những kẻ thừa kế
Chúng phải đền tội cho những tội ác và những hệ lụy do bọn chúng gây ra
cho mọi gia đình và dân tộc VN.

 

&

LasVegasBao.com


****************

 

www.easy-hit-counter.com