Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ
>
Thủy Trúc Hoa Trang Las Vegas
Ý dân:
Đảng Cộng Phỉ VC-VN chỉ là 1 đảng khủng bố, với chiêu bài dối trá, lường gạt & bịp bợm
cùng những tội ác không gớm tay. Ngày nay toàn dân đều biết
                  Nay mai, chúng sẽ phải đền tội cho những tội ác do bọn chúng gây ra cho dân tộc VN.

&

LasVegasBao.com


Hàng tuần LasVegasBao.com được E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết.


 

****************