Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ

>

Las Vegas Báo < Lasvegabao.com> _ Have a great day ...


Loading...


Kiện Formosa
Người dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An quyết chí kiện Formosa

Đồng bào tôi ơi, đừng sợ nữa ... Hãy đứng lên cùng Cha Thục.
Miền Trung đã thức dậy rồi
Miền Nam, miền Bắc còn ngồi yên sao?

Hoan Hô Đại Hội Việt Nam Cộng Hòa 2016
  
           Thị trưởng Tạ Đức Trí (Tp. Westminster)                           Ds. Nguyễn Đình Thức, đại diện TNS Janet Nguyễn tiểu bang CA.Cựu Thống Đốc California homeless
THỜI THẾ THAY ĐỔI
  
Dân Việt: Cám ơn anh Thuận đã nói lên tiếng nói của người dân VN ngay trong hang ổ Việt Cộng
Quan tòa của chế độ Việt Cộng là 1 lũ ngã ba trường "Nàng" & Dép Râu.


Hình Ảnh Trận Lụt Lịch Sử
tại quê nghèo miền Trung.
Ôi Việt Nam, quê hương, đồng bào tôi!

Thư gởi chị Nghị Gật Ngân Lủng
Dù chị Nghị Gật Ngân Lủng có xiêm y nón áo
vẫn "nòi" con Vẹm Cái đặc công thủa "lào"


Loài CHÓ có NGHĨA và TRUNG THÀNH hơn đám lãnh đạo VN hiện nay?Bằng tiến sĩ VN  = Lái xe ôm Grab, Uber chạy đầy đường

Thành quả của một Chế Độ Khốn Nạn (BaBaMom)


* * * * *


Thủy điện Hố Hô =
Tội ác diệt chủng của Đảng Việt Cộng Việt NamÝ dân:
Đảng Cộng Phỉ VC-VN chỉ là 1 đảng khủng bố, với chiêu bài dối trá, lường gạt & bịp bợm
cùng bao nhiêu ... những tội ác ...
Đảng CS/VN cùng những kẻ thừa kế
Chúng phải đền tội cho những tội ác và những hệ lụy do bọn chúng gây ra
cho mọi gia đình và dân tộc VN.

*****

Las Vegas tưởng niệm 1 năm ngày thảm sát 1/10/2017

&

LasVegasBao.com


****************

 

www.easy-hit-counter.com