Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ
>

Las Vegas Báo < Lasvegabao.com> _ Have a great day ...


Loading...
Tưởng Nhớ Ngô Tổng Thống
1-11-1963 & 1-11-2017
Ngô Đình Diệm là vị lãnh tụ Anh Minh & Đạo Đức của dân tộc,

Còn Hồ C Minh & đảng Cướp Ngày là Tội Đồ của dân tôc VN.

Linh Mục Nguyễn Văn Khải Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay - Ngày Thứ 1.
https://www.youtube.com/watch?v=zqLXZ47LeEE

Hội Luận Với LM Nguyễn Văn Khải, Người Buôn Gió và Đặng Xuân Diệu Ngày 29.04.2017 Tại Berlin

https://www.youtube.com/watch?v=d5nxoJugmdg

Lm Nguyễn Văn Khải bình luận: HCM sống mãi trong sự nghiệp chúng ta-chế độ CS mùa xuân của nhân loai
https://www.youtube.com/watch?v=PuVMwaEVrVY

LM Nguyễn Văn Khải: Được ăn cả, ngã không về không!
https://www.youtube.com/watch?v=k8_0uBPHHFM

LM Nguyễn Văn Khải - Trung Cộng Đang Xâm Lược Và Giết Hại Người Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=hHavsMXHYt0

Nên xem: Linh mục Nguyễn Văn Khải phơi bày mọi tội ác và âm mưu CS xoá bỏ tôn giáo trên đất nước VN
https://www.youtube.com/watch?v=odMZ3u6nacU

Phần 2, Buổi thuyết trình của LM Nguyễn Văn Khải tại Melbourne 4-8-2013
https://www.youtube.com/watch?v=3YbC9FaxaVQ

LM Nguyễn Văn Khải - Cộng Sản Là Phi Nhân Người Chống Cộng Sản Bao Giờ Cũng Có Chính Nghĩa
https://www.youtube.com/watch?v=hfRzK3ppfnw 
Loài CHÓ có NGHĨA và TRUNG THÀNH hơn đám lãnh đạo VN hiện nay?

* * * * *

Ý dân:
Đảng Cộng Phỉ VC-VN chỉ là 1 đảng khủng bố, với chiêu bài dối trá, lường gạt & bịp bợm
cùng bao nhiêu ... những tội ác ...
Đảng CS/VN cùng những kẻ thừa kế
Chúng phải đền tội cho những tội ác và những hệ lụy do bọn chúng gây ra
cho mọi gia đình và dân tộc VN.

 

&

LasVegasBao.com 

****************

 

www.easy-hit-counter.com