Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ

>

Las Vegas Báo < Lasvegabao.com> _ Have a great day ...


Loading...


Hồi ký

Đất Nước Tôi


Cựu Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Bá CẩnDat Nuoc Toi CD 2
Dat Nuoc Toi CD3
Dat Nuoc Toi CD4
Dat Nuoc Toi CD5

Chân thành cảm tạ nghệ sĩ Quang Hưng

LasVegasBao.com 
Loài CHÓ có NGHĨA và TRUNG THÀNH hơn đám lãnh đạo VN hiện nay?

* * * * *

Ý dân:
Đảng Cộng Phỉ VC-VN chỉ là 1 đảng khủng bố, với chiêu bài dối trá, lường gạt & bịp bợm
cùng bao nhiêu ... những tội ác ...
Đảng CS/VN cùng những kẻ thừa kế
Chúng phải đền tội cho những tội ác và những hệ lụy do bọn chúng gây ra
cho mọi gia đình và dân tộc VN.

 

&

LasVegasBao.com


Hàng tuần LasVegasBao.com được E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết.

 

****************

 

www.easy-hit-counter.com