Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ
 

 >

Las Vegas Báo
LasVegasBao.com

Bác sĩ nội khoa Julie Uyên - Ph: (702) 434 8880 **Have a great day ...

***********
Dr. Kimberly & TV Talk Show

Diễn hành Tết Ất Mùi 2015 tại Little SaiGon, CA.
https://www.youtube.com/watch?v=vROyBbDk_38

Dr. Kimberly Tv Talk Show: Episode 181 dr loi 2 part 1
https://www.youtube.com/watch?v=fs-G9dtkd6Y

Dr. Kimberly Tv Talk Show: Episode 181 dr loi 2 part 2
https://www.youtube.com/watch?v=tHuFAVxbt5E

Episode 184 Hoang Phong 3 part 1:
https://www.youtube.com/watch?v=_QWUNDR2PgE

Episode 184 Hoang Phong 3 part 2:
https://www.youtube.com/watch?v=xcyMTLQv77Y&

LasVegasBao.com


Hàng tuần LasVegasBao.com được gởi E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết đến.

** Website được cập nhật hàng ngày.

****************