Trang Chủ Las Vegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ

Before & AfterHave A Great Day!

Dr. Kimberly
&

Kem Dưỡng Da

Mỹ Phẩm APOGÉE nổi tiếng thế giới
1-888-ĐẸPSANG * 1-888-337-7264

********


&
Văn phòng Dr. Kimberly & hãng mỹ phẩm APOGÉE
Tặng lịch 2015 và sách cẩm nang về da.
Dr. Kimberly là sponsor chính cho cuộc diễn hành Tết Ất Mùi 2015
vào Ngày 21 Tháng 2 Năm 2015 tại Little SaiGon, CA.
****

Hình ảnh công ty kem dưỡng da APOGÉE
Trong lễ diễn hành Tết Ất Mùi 2015 tại Bolsa, Little SaiGon


********


******

Cuộc phỏng vấn thân mật – Dr. Kimberly


Thuy Hoang: mhoang574@gmail.com
*********************

Văn phòng Dr. Kimberly
Mỹ phẩm APOGÉE

Tặng lịch 2015 và sách cẩm nang về da.
Dr. Kimberly là sponsor chính cho cuộc diễn hành Tết Ất Mùi 2015
vào Ngày 21 Tháng 2 Năm 2015 tại Little SaiGon, CA.

Hình bìa lịch 2015