Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ
 

 >

Las Vegas Báo
LasVegasBao.com

Bác sĩ nội khoa Julie Uyên - Ph: (702) 434 8880 **Have a great day ...

***********

Đời là vô thường


http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-1-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-2-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-3-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-4-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-5-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-6-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-7-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-8-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-9-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-10-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-11-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-12-638.jpg?cb=1403855511
http://image.slidesharecdn.com/doilavothuong-140627025112-phpapp02/95/slide-13-638.jpg?cb=1403855511

Cõi Vô Thường
http://image.slidesharecdn.com/vothuong-thoml-tms-hoatau-bp-111030203302-phpapp02/95/slide-2-728.jpg?cb=1320024846
http://image.slidesharecdn.com/vothuong-thoml-tms-hoatau-bp-111030203302-phpapp02/95/slide-3-728.jpg?cb=1320024846
http://image.slidesharecdn.com/vothuong-thoml-tms-hoatau-bp-111030203302-phpapp02/95/slide-4-728.jpg?cb=1320024846
http://image.slidesharecdn.com/vothuong-thoml-tms-hoatau-bp-111030203302-phpapp02/95/slide-5-728.jpg?cb=1320024846
http://image.slidesharecdn.com/vothuong-thoml-tms-hoatau-bp-111030203302-phpapp02/95/slide-6-728.jpg?cb=1320024846
http://image.slidesharecdn.com/vothuong-thoml-tms-hoatau-bp-111030203302-phpapp02/95/slide-7-728.jpg?cb=1320024846
http://image.slidesharecdn.com/vothuong-thoml-tms-hoatau-bp-111030203302-phpapp02/95/slide-8-728.jpg?cb=1320024846
http://image.slidesharecdn.com/vothuong-thoml-tms-hoatau-bp-111030203302-phpapp02/95/slide-9-728.jpg?cb=1320024846
                                      
                
Bao lâu trên đầu các con còn bầu trời, chừng đó vẫn còn các loài hữu tình cần sự giúp đỡ của các con.
Nếu các con buớc đi trên Mật Đạo thì các con sẽ tìm thấy con đường ngắn nhất.
Nếu các con liễu ngộ chân không, các con sẽ thấy chính mình khai mở từ bi.
Khi các con thành công trong việc phụng sự kẻ khác thì các con và ta sẽ gặp nhau lại.
Và khi các con tìm thấy ta, các con sẽ thành Phật.
Milarepa

(Posted by ducgiangnguyen37)

&

LasVegasBao.com


Hàng tuần LasVegasBao.com được gởi E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết đến.

** Website được cập nhật hàng ngày.

****************