Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ

Phái đoàn CĐ Việt Nam Las Vegas
Tướng Lý-T-Bá, CT, PCT, Thư ký
tham dự Diễn Hành Văn Hóa
Quốc Tế New York 20-06-2007

 

 

Đài VOA phỏng vấn
Cù Huy Hà Vũ:
Phải xóa Bỏ Đảng Cộng Sản VN
để có hòa giải dân tộc

&
30-04-2014 Houston, TX

&
Đêm Thắp Nến
30-4-2015
Little Saigon CA.
&
Ký: THỈNH NGUYỆN THƯ
&
Lập Trường Cộng Đồng Người Việt
Liên Bang Hoa Kỳ
&

Lập Trường Cộng Đồng Người Việt

Tự Do Úc Châu
&

Cộng Đồng Úc
Tâm Thư Biểu Tình
ngày 30-04-2015


&

Đại Lễ 40 Năm Quốc Hận

Tưởng Niệm Thuyền Nhân VN&

40 năm Quốc Hận
Canada
Thành Phố San Jose Treo Cờ Rũ

Quốc Hận 30-04-2015
tại City HallÚc

30/04/2015


&
Xin Đừng
Tránh Xa Chính-Trị
&

Obama & Trọng
7-7-2015Điếu Cầy
May-1-2015


&
Chủ Tịch Sang CSVN
và Cờ Vàng VNCH
ngày 29/04/2015 tại IndonesiaChủ Tịch Bình "Tầu"
và Cờ Vàng VNCH

Xem tiếp:
&Las Vegas Báo
LasVegasBao.com

Bác sĩ nội khoa Julie Uyên - Ph: (702) 434 8880 **Have a great day ...
***********

LasVegasBao.com

Hàng tuần LasVegasBao.com được E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết.

** Website được cập nhật hàng ngày.

*******

TIN VUI! TIN VUI!
Treo Cờ Vàng là quyền Hiến Định
của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Mỹ


Không Lãnh Tụ
Cờ Vàng Điểm Hội Tụ


Gia đình chúng tôi
đi tìm Tự Do
Những Chùm Khế Ngọt tương lai

Bài học hòa giải
Cuộc nội Chiến Hoa Kỳ

Người Mỹ & Canada(gốc Việt)
biểu tình tại DC. 7-7-2015
chống Nguyễn Phú Trọng & phái đoàn


Giải nhân quyền
Việt Nam 2014


Họp mặt cựu học sinh
Liên trường Quảng Trị
Picasa Web Albums - Pamela Tran
September 7, 2015

PICNIC CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
VÙNG HOA THỊNH ĐỐN

SEP 06. 2015
by Nhat Hung
Play slideshow

*********

Tổng trưởng Quốc Phòng Canada
Mr. Jason Kenney 
40 năm Quốc Hận


40 Năm Ngậm Ngùi


30-04-2015
Em Vẫn Mơ
Một Một Ngày Về
Nguyệt Ánh


Cộng Đồng VN:
CĐ VN Sacramento
vs
hội đồng TP Sacremento
&
Cộng Đồng Bắc Cali
vs
hội đồng TP Sacramento
*****Lễ Độc Lập Hoa Kỳ

Di Dân Việt Nam
giaochi12@gmail.com

Bài nói chuyện cảm động
Ngày Quân Lực và Ngày của Cha
(Giao Chỉ, San Jose)
&


Hòa Thượng Thích Tâm Châu Viên Tịch