Trang Chủ LasVegas Casino Cần Manicurist Bạn Đọc & Viết Cấn nhớ
 

 >

Las Vegas Báo < Lasvegabao.com> _ Have a great day ...


***********
*****

Phân Ưu

Thành kính phân ưu cùng gia quyến
và cầu nguyện Bình luận gia Trần Bình Nam
sớm yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng


Việt Nam Cộng Hòa Foundation
Elvis N Trần & Mường Giang & Googlegroups

www.lasvegasbao.com


*****


Ý dân:
Đảng Cộng Phỉ VC-VN chỉ là 1 đảng khủng bố, với chiêu bài dối trá, lường gạt & bịp bợm
cùng bao nhiêu ... những tội ác ...
Đảng CS/VN cùng những kẻ thừa kế
    Chúng phải đền tội những tội ác và những hệ lụy do bọn chúng gây ra
cho mọi gia đình và dân tộc VN.

&

www.lasvegasbao.com


Hàng tuần LasVegasBao.com được E-mail tới
người Việt tại Las Vegas và thế giới.
Mọi người, mọi nơi đều biết.

** Website được cập nhật hàng ngày.

****************